Sanayi üretiminin bir sonraki aşaması gerçeğe dönüşüyor. Makine ve tesislerin bakımı da buna bağlı olarak değişecektir. Endüstri 4.0, üretim ve bakımın bir parçası olacaktır…

ENDÜSTRİ 4.0 – Teknoloji İnsansız Hiçbir şeydir!

Sanayi üretiminin bir sonraki aşaması gerçeğe dönüşüyor. Makine ve tesislerin bakımı da buna bağlı olarak değişecektir. Endüstri 4.0, üretim ve bakımın bir parçası olacaktır…

Mekanik üretim, endüstrinin elektrifikasyonu ve üretim süreçlerinin otomasyonu sonrasında, dördüncü sanayi devrimi kendini göstermeye başladı. Ve bu amaçla kullanılan „Endüstri 4.0“ terimi de, ağa bağlı sistemlerin yolunu göstermek için kullanılmaya başlandı. Önceki üretim şirketleri, müşteriler ve tedarikçilerle tamamen bağlantılı olan komple üretimler için kullanılmaktaydı. Bilgi ve otomasyon teknolojisi zekileşmeye başladı ve bu süreçleri şeffaf ve öngörülebilir hale getirdi. Bundan sonra yeni görevler mevcut olanlara eklenecektir…

Endüstri 4.0’ı bakım sektöründe uygulamak için üç görüş bulunmaktadır:

  • tedarikçiler ve müşterilerle şirket sınırları içerisinde dolaylı bir entegrasyon,
  • ağa bağlı üretim sistemleri ile doğrudan entegrasyon ve
  • raf ömrü boyunca tüm verilerle doğru dokümantasyon ve değerlendirmenin sağlandığı bir akıllı bakım sistemi.

Günümüzde, bir PC tarafından çalıştırılamayan herhangi bir teknik sistem yoktur. Endüstri şirketlerinde kullanılan çok çeşitli üretim sistemleri ve teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda, PC teknolojisinin rolü çok netleşmiştir. Veriler doğru bir şekilde kullanılmalı ve korunmalıdır.

Kestirimci Bakım’ın bakım ve üretim açısından sağladığı başlıca avantajlar;

  • hedeflenen bir üretim planlaması,
  • makinelerin istikrarlı bir şekilde kullanılması ve
  • planlanmamış makine arızalarının önlenmesi şeklinde sıralanabilir.

Bu arızaların sebepleri, üretim yapan şirketlerin gerçek zaman verilerine sahip kestirimci bakım kullanmalarını daha çok ihtiyaç haline getirmektedir. Makinelerin ve sistemlerin üreticileri, Kestirimci Bakım çözümlerinin geniş kapsamlı bir şekilde genişletilmesini planlamaktadır. Bu nedenle Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI), Bakım 4.0 için, Endüstri 4.0 kapsamında dinamik bir piyasa ortamı beklemektedir.

Yüksek yatırımlar, azalan raf ömrü ve rekabet, makineleri ve sistemleri işleten operatörleri maksimum güvenilirlikle yüksek kullanılabilirlik seviyesinde tutmaya zorlamaktadır. Yüksek bir makine kullanım süresi ve düşük başarısızlık oranı, giderek artan karmaşık sistemlerde, gelişmiş ve metodik bir bakım konsepti gerektirir. Bakımda kalıcı ve basit bir strateji geliştirmenin yollarından biri DIN 31051’dir. Bir bakım konsepti ile bakım yönetimi, bakım departmanındaki prosesleri optimize etmek için kullanılabilir. Bakım, tüm departmanlar için bir ortak ve nitelikli bir servis sağlayıcısıdır. Verileri ve süreçleri analiz ederek, bakım prosedürleri sürekli geliştirilir. Bu, makinelerin ve sistemlerin daha iyi duruma gelmesine ve makinenin kullanım süresinin uzatılmasına neden olur. Endüstri 4.0, Kestirimci Bakım esnasında bakım departmanına yardımcı olur.

Bakım hizmetlerine yatırılan her bir Euro’nun getirisi yüksektir. Üretimin yavaşlaması, duruşu ve daha uzun servis süresiyle gereksiz masrafların çıkma ihtimali kıyaslandığında, getirisi 3-5 kat daha fazladır. Robotlar, sensorlar ve aktüatörler ile modern kontrollerle yapılan tüm otomasyona rağmen, tüm bunlar bakım amaçlarıyla her zaman insana bağımlıdırlar. Bakım mühendislerinin tanı koyabilme yeteneği, uzmanlığı ve bilgisiyle hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi çok önemlidir. İnsanlar bakım açısından her teknolojide ön plana çıkmaktadır. Çember insanlar tarafından kapatılmıştır. Bütün teknolojiler insansız hiçbir şeydir!

http://www.maintenancenews.org/yirminci-yuzyilin-iksiri

Werbung